Voorwaarden voor het gebruik van deze website

Gebruik van cookies
Onze website gebruikt "cookies". Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terechtkomt wanneer je de website raadpleegt. "cookies" worden uitsluitend gebruikt om een opvolging te kunnen doen over de pagina die worden raadplegen en hoe ze worden raadplegen. Deze informatie wordt echter enkel verzameld voor puur statistische doelstellingen en om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. Zij laat in geen geval toe u te identificeren.
Algemeen
De diensten ter beschikking op deze site worden u gratis aangeboden. Om ons in staat te stellen deze dienst gratis aan te bieden aan de gebruikers, vragen wij aan de telecomoperatoren een commissie voor elk contract dat met hun werd afgesloten via onze website.

De volgende energieleveranciers zijn partners van MyEnergychoice :
• Antargaz
• Bee (enkel industriŽle verbruikers)
• Belpower
• Ebem
• Electrabel
• Elexys (enkel professionŽle verbruikers)
• Eneco
• Energie 2030
• Eni
• Essent
• Lampiris
• Luminus
• Octa+
• Total Power & Gas (enkel industriŽle verbruikers)

Het gebruik van deze site is onderworpen aan volgende voorwaarden :
MyEnergychoice handelt als agent tussen U en de telecomoperatoren. Zij kan in geen enkel geval betrokken worden bij latere contactuele onderhandelingen, noch aansprakelijk gesteld worden voor het contract van elekcticiteits-en gasvoorziening dat afgesloten wordt tengevolge van het gebruik van haar diensten.

Draagwijdte van de informatie die de website bevat
De berekende prijzen geven enkel een indicatie van het bedrag van uw maandelijkse factuur. Enkel een formeel contract tussen U en de telecomoperator van uw keuze, kan deze prijzen, alsook de rechten en verplichtingen tussen beide partijen definitief vastleggen.
Niets in deze site kan beschouwd worden als een aankoop- of verkoopofferte voor telecomabonnement, noch om een contract vast te leggen.
De vermelde prijzen op de site van Mijntelefonie.be, worden continu bijgewerkt op basis van de ontvangen prijzen van de verschillende telecomoperatoren of de prijzen die gepubliceerd stann op hun website.
Hoewel MyEnergychoice zich verbindt om de gegevens te voorzien die ze actueel en exact acht, kan ze niet garanderen dat deze site volledig is en dat alle informatie adequaat, exact en compleet is. Zij kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele fout, direct of indirect, tengevolge van het gebruik van informatie voorzien op deze site die incorrect of niet volledig is.
MyEnergychoice heeft geen enkele invloed op de beslissing van de telecomoperatoren om een contactvoorstel te doen, noch op het gevolg dat ze geven aan aanvragen voor contractvoorstellen die ze ontvangen. Zij kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval de telecomoperatoren geen gevolg geven aan uw aanvraag of een lopend voorstel annuleren.
U bent eraan gebonden alle noodzakelijke voorzorgen te nemen om te garanderen dat de gegevens die U aan MyEnergychoice communiceert correct en eerlijk zijn.

Bescherming van de intellectuele rechten op deze site en zijn inhoud
Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, en met name - doch niet uitsluitend - over de foto's, teksten, logo's, slogans, handelsnamen zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten en reglementaire teksten die elke bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven.
Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van MyEnergychoice of van de eventuele andere rechthebbenden is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, door om het even welk middel, erboden.

Bescherming van persoonsgegevens
Wij hechten veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Wij garanderen U dat alle gegevens die U ons doorstuurt zullen behandeld worden met de grootste zorg en de grootste discretie. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (aangepast dor de wet van 11 maart 2003, in overeenkomst met de richtlijnen van 12 juli 2002). De persoonlijke gegevens die U betreffen worden bijgehouden in onze bestanden en worden gebruikt om U de gevraagde diensten of informatie te leveren en om U in te lichten over onze activiteiten. Deze zullen aan geen enkele andere derde partij gecommuniceerd worden, behalve aan de telecomoperatoren waarmee U een contract wenst aan te gaan om hen in staat te stellen met U contact op te nemen om U een aangepast contractvoorstel door te sturen.